19 Kasım 1996 Salı

ÖĞRETMENE MERHABA

                        
Adı sanı bilinmezdi köylerin
Taşra deyip anılmazdı illerin
Cehaletten çözülmezdi dillerin
Karayı ak yapanlara merhaba

Batıl inanç kafalarda yer etmiş
Haksızlıklar artık canına yetmiş
Zincirini kırmak için azmetmiş
Güneş olup doğanlara merhaba

Köyünden ayrılıp okullu oldu
Kulluğu unutup sevgiyle doldu
Bozkırlar yeşerip ısırgan soldu
Enstitülü öğretmenim merhaba

Çalışkan kişinin düşmanı çoktur
Yurdu severiz biz, riyamız yoktur
Ülkümüz büyüktür, gönlümüz toktur
Özverili öğretmene merhaba

Öğrenciyle kendisini bir tutar
Soğuk kış gecesi ayazda yatar
Yorgun yüreklere umutlar katar
Işık saçan öğretmene merhaba

Adil der ki eğitimci yücedir
Kötülüğü örten kara gecedir
Şiir yazmak benim için güncedir
Şehit olan öğretmene merhaba

                        Adil Hacıömeroğlu
                        19 Kasım 1996