13 Ekim 2012 Cumartesi

AKP YIKILACAK!          Türkiye, AKP’nin uyguladığı yanlış, sorumsuz, bilinçsiz politikalarla çıkmaza sürüklenmekte. Bir iktidar düşünün ki küresel emperyalizmin istekleri doğrultusunda kendi ulusunun çıkarlarını hiçe saymakta… Bir muhalefet düşünün ki iktidarın aymazlıklarını görmezden gelip çoğu zaman bu aymazlıklara destek olmakta… Bir ülke düşünün ki devlet kurumları can çekişmekte… Bu ülkede halkın mutlu olması olanaklı mıdır?
            
    12 Haziran 2011 seçimlerinden bir gün sonra yazdığım yazıda (bkz.  13 HAZİRAN,  adiladalet.blogspot.com/2011/06/13-haz) bu günleri tahmin etmiş, ülkemizin bir çıkmaza sürüklendiğini vurgulamıştım. Türkiye temel sorunlarını iktidarıyla yönetip çözüm bulamamakta, muhalefetiyle de yeni ve doğru seçenekleri sunamamaktadır. Bu da sorunların çığ gibi büyümesine neden olmakta.
            Ülkemizin çözümlenemeyen en temel sorunları nelerdir, bunların ortadan kaldırılması nasıl olmalıdır?
           
          Terör Sorunu
            
          AKP, 2002’de hükümet olduğunda neredeyse terör sorunu bitme noktasındaydı. Terör örgütünün hem silahlı eylem yapma alanı daraltılmış, gücü azaltılmış hem de siyasal manevra alanları yok edilmişti.
            
         Terör örgütünün propaganda ağı çökmüş, PKK’nın basın organlarını kullanarak halkı etkileme olanağı bulunmuyordu on yıl önce. Bugün neredeyse medyanın tamamı terör örgütünün propagandasını yapmakta. Örgüt militanlarından sahte kahramanlar yaratılmak istenmekte. Devleti yönetenler kendi ellerinde bulunan medyayı adeta PKK’nın propagandasının yapılacağı bir alana dönüştürdü.  Her gün yapılan bölücü yayınlarla PKK, halk nezdinde legal bir konuma getirilmeye başlandı. Bu yolla da hem sempatizanı hem de militanı arttı. Özellikle yandaş basının yazıcıları ve ekranlardaki söz ebelerinin devleti zorba gösterme çabaları özel bir rol oynadı.

Cumhuriyet düşmanlığı paydasında AKP ve PKK doğal bir bağlaşmanın iki tarafıydı. Bu nedenle de her ikisi de Cumhuriyet’e zarar verme, ondan intikam alma adına devlet kurumlarını çökertme işine giriştiler. ABD ve AB’nin dışarıdan desteğiyle kamuoyu yönlendirildi. Halkın adeta beyni yıkandı. Ne olduğu belirsiz bir “demokrasi” söylemiyle yüzyıllık devlet kurumları, ülke gelenekleri bir bir ortadan kaldırıldı. Nasıl bir “demokrasi” ki ülkemizin hem iç hem de dış güvenliğini tehlikeye atmakta, devletin temelini oluşturan temel direkler yerinden oynatılmakta. “Demokrasi!” diye diye ülkemiz, tek adam diktatörlüğüne götürülürken muhalefetin de bu modaya uyması ilginçtir.

“Açılım” politikalarının inisiyatifi terör örgütüne verdiği çok açık. Habur ve Oslo rezaletleri devleti yönetenlerce ortaya konması ülkemizin düştüğü yönetim zayıflığının çok açık örneğidir. Habur ve Oslo terör örgütünün eylemlerini onaylama, teröristi şımartmadır. AKP’nin Oslo görüşmelerinde kararlaştırılan konuları yeni anayasa adı altında yürürlüğe koymak istemesi ise bir başka aymazlık. Muhalefet partilerinin anayasa değişikliği konusunda iktidarla yarışırcasına masaya oturması çok da şaşırtıcı değil. Özellikle CHP’nin devleti kuran parti kimliğiyle bölücü anayasalara karşı durması beklenmekteydi. Ancak parti yönetimine CİA işbirlikçilerini, AKP sevdalılarını dolduran CHP, bölücü anayasa konusunda çok istekli.

PKK “demokratik talepler” adı altında ne dediyse hemen hepsi yasalaştı. Şimdi sıra özerkliğe geldi. O da “AB’de var, bizde neden olmasın?” sloganıyla halkın kafasına işlenmekte. Özerklik konusu, bölücü anayasanın da başköşesinde.

Her söylediği gerçekleşen PKK, silahlı saldırılarını artırdı. Vur kaç taktiğinin yerine “vur, kaçma, savun” yöntemi benimsenmekte son zamanlarda. Kurtarılmış bölgeler oluşturma stratejisini gerçekleştirmek için bölücü örgüt birkaç girişimde bulundu. Neredeyse her gün şehit cenazeleri gelmekte. Bu durum terörün önlenmesi konusunda halka umutsuzluk aşılayıp “Bakın, askerle polisle olmuyor?” diyerek bölücü anayasaya zorunlu kılmak ulusu.

AKP iktidarı döneminde terörün zirve yapması, gittikçe azıtması hükümetin kamuoyunda güvenilmezliğini artırmakta. Bu nenenle de AKP’nin yıkıma gitmesindeki birinci nedendir bu. Hızla bölünmeye giden bir Türkiye AKP’nin eseridir.

Dış Politika

AKP hükümetinin en çok zarar verdiği, çıkmaza soktuğu alan dış politikadır. Komşularla “Sıfır Sorun” diyerek yola çıkıp bugün  “Sıfır Komşu” durumuna getirdiler Türkiye’yi. Kendi elleriyle ülkemizi bir dış kuşatmaya soktular. Hiç sorunumuz olmayan ülkelerle düşmanlık tohumları ektiler komşuluk ilişkilerimize. Dış politikamızı ulusal olmaktan çıkarıp tamamen ABD çıkarlarına teslim ettiler. Hatta son zamanlarda “kraldan çok kralcı kesilerek” ABD’den bile ileri gittiler. Bazı noktalarda ABD’liler bile şaşkınlıklarını gizleyemez oldu.

RTE, Ortadoğu’da ABD’yle kol kola Arap halklarına karşı kılıç sallamakta. Bu durum halkımızı rahatsız etmekte. Müslüman ülkelere karşı Haçlı zihniyetindeki ABD ile aynı safta bulunmayı Türk halkının hoş karşılamayacağı açık. Özellikle Suriye konusunda ortaya konan yanlışlar, bugün ülkemizi bir çıkmazın içine sürüklemiştir. “Esat gidecek” diyen RTE, bu gidişle Esat’tan önce gidecek sanırım.

Komşularla hükümetin beceriksizliği yüzünden ortaya çıkan sorunlar, bir yandan güvenliğimizi tehlikeye düşürüp teröre uygun ortam hazırlıyor; bir yandan da ekonomik bunalımın derinleşmesine neden oluyor. Enerji gereksiniminin çoğunu dışarıdan sağlayan Türkiye, anlamsız bir maceraya atılmakta. Doğalgazın tamamına yakınını İran ve Rusya’dan karşılayan ülkemizin dış ilişkilerdeki sorumsuzluğunu anlamak olanaklı değil. Elektrik enerjisinin neredeyse yarısının doğalgazdan üretildiği düşünüldüğünde işin yaşamsallığı daha iyi anlaşılır. Türkiye’nin enerji konusunda karşılaşacağı bir sorunun ekonomiye ve günlük yaşama yansıması çok ağır olur. Bu nedenle Türkiye, Ortadoğu’da barışa en çok gereksinim duyan ülkedir. Bunu öncelikle yöneticilerin kavrayıp dış politikayı ülke çıkarlarını gözeterek oluşturmalılar.

Bölgesinde yalnızlaşan bir Türkiye’nin, başta terör olmak üzere büyük sorunlarını çözümlemesi olanaksızdır. Ülkemiz bölücü terörü; İran, Irak, Suriye ile işbirliği yapmadan çözemez. Bu gerçeği görememek büyük bilgisizlik. Bölge ülkelerinin barış içinde yaşaması en çok bizim çıkarımıza. Ortadoğu’da kalıcı barışı sağlamak için bölgesel birlik oluşturulmalı. Bu konuda Sadabat Paktı örnek alınmalı.

Ekonomik Sorunlar

Önümüzdeki günlerde AKP hükümetini en çok zorlayacak sorunların başında ekonomik bunalım olacak. On yıldır sıcak parayla sürdürülen sözde “ekonomik istikrar” duvara toslamak üzere. Üretmeden çok fazla tüketen bir ülkede, ekonomik çarkların düzgün işlemesi olanaksız. Uluslararası para babalarının para pompalamalarıyla sonsuza dek ekonomik dinamikleri ayakta tutmak akıl dışı. Taşıma suyla değirmen dönmeyeceğini halkımız iyi bilir.

Sanayisi işlemeyen, tarımı çöken, hayvancılığı can çekişen, turizmi bir türlü kârlılığını artıramayan, madenciliği peşkeş çekilen bir ülkenin ekonomik çarkı dönmez. Birçok tarım ürününün yanı sıra bu yıl samanı da dışarıdan almaya başlayan ülkemizde, ekonomik bunalımın ayak sesleri duyulmakta.

Son on yılda en çok kazanan, büyüyen iki sektör var: bankacılık ve inşaat. Dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesine uymaz bu durum. Bankalar, müteahhitler ve yurttaş arasında adeta bir “saadet zinciri” oluşturulmuş. Bu zincirin yurttaş halkası kopmaya başladı. AKP’nin halk desteğinin önemli bir kısmı da buradan gelmekte. Yıllardır konut edinme hayalleri kuran, bu konuda özlemle yanıp tutuşan dar gelirli halk kitleleri, TOKİ öncülüğünde başlayan her keseye uygun konut yapımından ev sahibi oldular. Yeterli birikimi olmadan bankalara borçlanarak edinildi bu konutlar. Bu nedenle de iktidar değişiminin bankacılık sektöründe bunalım yaratacağı algısı oluşturulan kitleler, AKP’ye var güçleriyle destek verdiler.  Halkın gelirinin azalması ya da artmaması, tüketim mal ve hizmetlerinin sürekli zamlanması konut taksitlerinin ödenmesini güçleştirdi. Konut edinen yurttaşların çoğu hem elinde avucunda olan parayı kaptırırken hem de konutunu yitiriyor. İşte bu noktada halk, AKP’ye verdiği desteği sorgulamaya başlamakta.

Türkiye ile İspanya ekonomileri büyük benzerlikler göstermekte. İspanya, ülkemize göre daha sanayileşmiş bir görünüme sahip. İspanya ekonomisinde inşaat ve bankacılık sektörleri öne çıkmakta tıpkı ülkemiz gibi. Burada kurulan saadet zinciri koptu ve ekonomik iflas kapıda. AB’nin kendilerini kurtarmasını beklemekteler, ama bu olanaksız. İkinci bir Yunanistan AB’yi zorlamakta. Demek ki inşaat sektörünü destekleyerek ekonomide görece bir ferahlık sağlansa da gelecekte sonu iflasla biten bir macera bu.

Önümüzdeki günlerde büyük inşaat firmalarında iflasları beklemek hayal değil. “Saadet zinciri”nin halk ayağı kopunca ödemeler aksayacak. Dengesiz, kontrolsüz, hızlı ve iktidar desteğiyle büyüyen; öz sermayeleri yetersiz firmaların ayakta kalmaları olanaksız. Çünkü ekonomik çarkını halktan gelen ödemelerle döndüren şirketler, parasal darboğaza girecekler. Ayrıca çok büyük projelere girişen şirketler, eskisi gibi pazarlama, satış olanakları bulamamakta. Bu durum, bankalara yarayacak. Bankalar, Türkiye’nin emlak kralları olacak.

Ekonomide bunalımın işaretlerinden biri de bütçe açıklarının bu yıl hızla artması. Bütçe açığı demek, yeni zamlar demek. Yeni zam demek, halkın cebinden para almak demek. Zar zor geçinen halka yeni zamlarla kemer sıktırmak, onu iyice köşeye sıkıştırmak demektir. Borçla yaşamını sürdürmeye çalışan yurttaşların, önümüzdeki günlerde gelecek zam furyasına ses çıkarmaması olanaksız. Ekmeği küçülen kişi, isyan eder. İnsan için en büyük korku, aç kalmaktır. Aç kalmak demek yaşayamamak demek. Aç kalma korkusu, diğer sorunlarla da birleşerek halkı sokağa dökebilir. İşte, AKP’nin yumuşak karnı burası.

Yolsuzluklar

AKP, iktidara gelirken “yoksulluğu ve yolsuzluğu” bitireceğini vaat etti. Ne yazık ki yoksulluk halkımızın yazgısı. AKP yolsuzluğu bitiremediği gibi hem yoksul sayısını artırdı hem de yoksulları daha da yoksullaştırdı.

Yolsuzluk ise sıradanlaştı ve toplumu hastalıklı bir ur gibi sardı. Özellikle iktidar yanlısı kişilerin son yıllardaki servet artışları dikkat çekici boyutlarda. Büyük kentlerin zengin mahallelerinde lüks arabalarla dolaşan badem bıyıklı, türbanlı sayısı dikkat çekici boyutlarda. Bu durum, AKP’yi iktidara taşıyan yoksul kesimin dikkatinden kaçmamakta. İçten içe homurtular yükselmekte. “Cefayı biz çektik, sefayı onlar sürüyor.” sözleri yüksek sesle söylenmekte. AKP yöneticileri “Biri yer, biri bakar; kıyamet ondan kopar.” sözünü unutmuş görünüyor.

Yolsuzluğun yaygınlaşması, yurttaşlar arasında “Haksızlığa uğradım, aldatıldım.” duygusunu güçlendirmekte. Kendini aldatılmış olarak duyumsayan kişi, isyan duygusuyla dolar. Yolsuzluğun varsıllaşmanın neredeyse biricik yolu olması, üreten kişileri de üzmekte. Yaşamı boyunca alın teriyle geçinmekten başka bir yol bilmeyen insanlar, yolsuzluk düzeninde enayi yerine konulmakta. Bu durum, toplumun çalışma şevkini kırmakta.

Halk, yolsuzluğun yoksulluğu derinleştirdiğinin farkında. Yolsuzluğu önleyeceğim diyerek gelen AKP, yolsuzluğu daha da yaygınlaştırdığı için gidecek.

Hukuksuzluklar

Ergenekon, Balyoz… gibi davalar, toplumda AKP hukuksuzluğu olarak algılanmakta. “Darbecileri yargılıyoruz.” sloganıyla askerleri sindirme operasyonu, ilk başta halkın desteğini kısmen alsa da bugün bu destek yok oldu.

Yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında en güvenilir kurum yine TSK çıkmakta. Halkın bu kadar güvendiği bir kurumu dost ve düşmanın gözünde rencide etmek, halkın kanına dokunuyor. Ordusu güçsüzleştirilen bir Türkiye’nin, bu coğrafyada yaşayamayacağının farkında halkın çoğunluğu. PKK’lı teröristlere bile reva görülmeyen cezaların askerlere verilmesi halkta rahatsızlık konusu. Bu konuda hükümetin yanlı davrandığı düşünülmekte. Hukuksuzluk uzun süre sürdürülemez.

Halkın büyük çoğunluğu, AKP’nin yerleşik hukuk kurallarını ortadan kaldırarak kendi iktidarını kurmakta olduğunun farkında. Artık geldiğimiz aşamada demokrasi yutturmacasıyla hukuksuzlukların üstünü örtmek olanaksız.

RTE’nin önüne geleni azarlayıp fırçalaması hoş değil. “Dediğim dedik, çaldığım düdük” tavrı halkta diktatör algısı oluşturmakta. En son Esat’a git demesi ve verdiği sürede hiçbir şeyin olmaması onun kabadayı tavrının kof olduğu izlenimi yaratmakta. AKP’nin yol açtığı hukuksuzluklar, ayağına dolanmak üzere.

Değerlere Saldırı:

Türkiye’yi bir arada tutan vazgeçilmez değerlerimiz var: Atatürk, bayrak, İstiklal Marşı, vatan, tarihsel kahramanlarımız, devlet…

AKP sözcülerinin ve yandaş medyanın sürekli ulusal değerlerimizi sorgulamak adına, onlara saldırmaları yurttaşlarımızı rahatsız etmekte. Cumhuriyet kurucularımıza karşı sürdürülen sistemli karalama kampanyaları, insanların moralini bozmakta. Muhalefet partilerinin bu konuda sessiz kalmaları, hatta zaman zaman bu saldırılarda rol almaları umutsuzluk yaratmakta. Bu nedenle de mevcut partilere güvensizlik hat safhada. Bu durum, siyasette yeni oluşumları gündeme getirmekte.

Ulusal duyarlılıkları aşındırma çabaları, halkta terör örgütüne karşı yenilgi algısı oluşturmakta. Halk, ulus olarak geleceğini tehlikede görüyor. Bu nedenle de içten içe kaynamakta sokaklar.

Değerlerin aşındırılması toplumda çözülme yaratmayı amaçlasa da halkın sağduyusu buna direnmekte. Bir kişinin, toplumun kimliksiz, kişiliksiz yaşayamayacağı düşünüldüğünde ulusun böyle bir saldırıya sonsuza dek susması beklenemez. Değer sistemine sürekli saldırılarak köşeye sıkıştırılan insanların öfkesi zamanı geldiğinde dizginlenemez.

Din Sömürüsü

AKP, iktidarını sürdürmek için sürekli olarak din sömürüsüne başvurmakta. Her vesile ile kendilerini dindar göstermekteler. Bunu yaparken de Muhalifleri dinsizlikle itham etmekteler. Ancak eskiye bakıldığında her şeyi din üzerinden açıklamak ve yapmak halk tarafından hoş görülmemekte. Yapılan yolsuzluklara, aydınlara yapılan baskılara, yurttaşlar arasındaki ayrımcılığa, sosyal hakların gasp edilmesine, taşeron sisteminin sömürüsüne dinsel kılıflar uydurmak insanların dikkatini çekmekte. Bu şark kurnazlığı yurttaşlar tarafından fark edilmekte.

AKP’nin dinsel alanda yaptığı ikinci önemli yanlış da mezhep ayrımcılığıdır. İslamiyet denince uslarına yalnızca Sünnilik gelmekte. Aleviliği, İslamiyet dışı bir inançmış gibi gösterme gayretindeler. Bu da ulusal bütünlüğümüzü tehlikeye atmakta. AKP’nin mezhep ayrımcılığı yalnızca ülkemiz sınırları içinde yapılmıyor; İslam ülkeleriyle ilişkilerinde de mezhep bağlamında davranılmakta. Koyu bir dinsel tutuculuğu her alanda uygulamaya çalışmak ulusun geleceğini tehdit altına sokmakta.

“Hem dindarım hem de rüşvet yerim.” anlayışını uzun sürdürmek olanaksızdır. İnsanların yüreğinde tertemiz sakladığı dinsel duyguları ve yaşayışı siyasetçinin kötü emellerine kalkan yapmak uzun süre sürdürülemez. Yurttaş, bunu fark ettiğinde öfkesinin önünde durulamaz. Kandırılmış insanın gazabı fenadır.

Eğitim Sistemi

AKP’nin, halk arasında içten içe en çok eleştirildiği nokta eğitim sisteminin altüst edilişidir. Eğitimin geriye gidişi, 4+4+4’le doruğa ulaşmıştır. Eğitim sistemi tamamen bir kargaşanın içine sokulmuştur. Hangi okulun, hangi alanda eğitim vereceği bile okulların açıldığı güne kadar tam olarak belli olmadı. Veliler, bu durum karşısında ne yapacaklarını, çocuklarını hangi okula götüreceklerini şaşırdılar.

Altmış altı aylık çocukların okula başlatılması ise kargaşanın daha da çoğalmasına neden oldu. Yaşamlarına başarısızlıkla başlayacak bu çocukların özgüvenlerini oluşturmak oldukça zor. Ezberlemenin en yüksek olduğu dokuzla on bir yaş arası olduğundan öğrencileri birinci kademeden mezun edip hafızlığa yönlendirme amacı taşıyan bir anlayışla eğitimi Arap saçına döndürmek toplumun geleceğini tehlikeye düşürmekte. Eğitimi dinsel içerikle sürdürmek ve pozitif bilimleri önemsememek halk tarafından onaylanmamakta.

İstanbul’da açılan birçok imam hatip ortaokulunun kapatılacağı bizzat Milli Eğitim Bakanı tarafından açıklandı. Demek ki halk; AKP’nin dinsel yönlendirmelerine, eğitimi bilimden uzaklaştırmasına prim vermemiştir. Eğitimdeki din sömürüsü geri tepmekte.

AKP iktidarının el atmasından sonra neredeyse her sınavında şaibe olan ÖSYM’nin uygulamaları dikkat çekicidir. Sınav yolsuzlukları halk tarafından kınanmakta. En masum konuda bile yolsuzluğun olması, insanların vicdanını kanatmakta. Adaletin olmadığı bir sınav sistemi özellikle yoksul kesimlerin hakkını gasp etmekte. Yoksulların desteğiyle iktidar olan bir partinin yoksulların haklarını hile ile ellerinden alması, uzun süre dayanılacak bir şey değil. İnsanların sabrı bir noktadan sonra taşar, bu da yakındır.

Sağlık Sistemi

AKP’nin kazandığı seçimlerde en çok kullandığı alan, sağlıktır. “Sağlık reformu” diyerek göklere çıkarılmakta. Sağlık sistemindeki değişiklikler, ilk başta popülist söylemler ve uygulamalarla halkın hoşuna gitse de bugün şikayetler yükselmekte.

Sağlık sistemi yavaş yavaş paralı olmaya başladı. Sosyal devlet terk edilip parayı verenin düdüğü çaldığı bir sağlık anlayışı yerleştirilmekte. Devlet hastanelerine yatırım ve yenileme yapmayan AKP, özel sağlık kuruluşlarını teşvik etmekte. Başbakanın özel hastane açılışlarında boy göstermesi, hükümetin sağlık anlayışını da ortaya koymakta.

Resmi sağlık kuruluşlarının muayenelerde para alması, sosyal devletin ortadan kaldırılmasıdır. Sosyal güvenlik kuruluşlarının ödeme yaptıkları ilaç türlerini gittikçe azaltmaları ilgi çekicidir. Hastalar neredeyse ilaçların yarısını kendi olanaklarıyla almaktalar. Bu da yoksul kesimlerin bütçesini zorlamakta.

Sağlık reformu adı altında yapılanlar, en çok tıp fakültelerine zarar verdi. Uzun, zorlu ve disiplinli bir eğitimden geçen tıp öğrencileri, deneyimli öğretim üyelerinin üniversitelerden ayrılmasıyla zor durumda kaldılar. Bu gidişle tıp fakültelerinde sağlıklı bir eğitim yapılamaz. İnsanların canlarını iyi yetişmemiş hekimlere emanet etmesi büyük facialara neden olacak. Tıp eğitimi ciddiye alınmalı, yerleşik sistemle fazla oynanmamalı.

Sonuç:

Her alanda yapılan yolsuzluklar, haksızlıklar din perdesiyle örtülemez. Halkın sofrasında küçülen ekmeği, gelecekle ilgili kaygılar lafazanlıkla örtbas edilemez. Türkiye’nin bölünme tehlikesinin her geçen gün daha da arttığı bir dönemde terörü okşayan bir iktidara halk desteğinin sonsuza kadar süreceğini düşünmek yanlıştır.

Dünyanın en çok Amerikan karşıtı olan halkının yaşadığı bir ülkeyi, ABD çıkarları uğruna kardeş ülkeleri karıştırması uzun süre kabul göremez. Hem dindar olacaksın hem de ABD ile kol kola yürüyeceksin, bu oyun uzun süre sahnelenemez. Sahnelense de izleyici bulamaz.

Üstümüze çöken karanlığın sonsuza kadar sürmesi olanaksız. Doğal gidişat buna izin vermez. Her gecenin bir sabahı vardır demiş atalar. Ülkemizi ve Ortadoğu’yu karanlığa, emperyalist boyunduruğa sokmakta olan bir iktidarın bu koşullarda fazlaca ayakta durması olanaksız.

AKP’nin bu kadar uzun süre iktidarda kalması, devlet kurumlarını ve toplumsal değerleri tahrip etmesinin önemli bir nedeni de muhalefet partileridir. AKP’ye benzemeyi marifet sayan muhalefet partileri AKP’ye güç katmakta, onun yaptığı yıkımları cesaretlendirmektedir. AKP’nin yıkılması, ona benzemekte yarışan muhalefet partilerinin yönetimlerini de yıkacaktır.

İktidarıyla muhalefetiyle halkın güvenmediği siyasal bir ortamdayız. Ülkemizin derinleşen yaşamsal sorunlarının çözümü için “milli merkez”e gereksinim vardır. AKP’den kurtulmak vatan sorununudur. Vatanın tehlikeye girdiği anlarda tüm yurtseverlerin ortak davranması gerekir. Bunu sağlayacak siyasal örgütlenmelere gereksinim var. Halkımızın yüzde altmışının mevcut partilere güvenmediği yapılan kamuoyu araştırmalarında ortaya çıkmakta. Ulusun geleceğini güvence altına almak, yurdu esenliğe kavuşturmak, cumhuriyeti yeniden kurmak için Atatürk’ün yolunu izlemek gerek.

AKP’nin adım adım yıkıma gitmekte, Anadolu’nun devrimci ruhu canlanmakta. Doğudan doğan güneş yurdumuzun üzerine çöken kör karanlığı aydınlatacak, ufukta şafak sökmek üzere.
                                                 Adil Hacıömeroğlu
                                                 7 Ekim 2012
Not: 15 Ekim 2012 tarihli Ulus Gazetesi’nde yayımlanmıştır.
Yazılarımın tümünü, http://adiladalet.blogspot.com dan okuyabilirsiniz.


           


7 yorum:

 1. SEN KİMSİN YA


  Başımıza bela mısın be sen kardeşim,
  Yatak odalarımız bile senden sorulur
  Kaç çocuk yapacağımızı da sen bilirsin.
  Sen kimsin ya,Allah mısın be sen adam.

  Komşularla hep küstük bela ettik başa,
  İstedin ki desinler padişahım çok yaşa.
  Sanki Alemi yarattın,Allah mısın haşa,
  Sen kimsin ya,Allah mısın sen be adam.

  Ne krallar padişahlar gitti dünyadan,
  Hepsini aldı senide alacaktır yaradan.
  Ecel kapıyı çalınca olacaksın sıradan,
  Sen kimsin ya,Allah mısın sen be adam.

  Kazım BÜKÜLMEZ
  13 Ekim 2012

  YanıtlaSil
 2. SUÇ VAR SUÇLU YOK !
  İşte yeni bir “Mahkeme Kararı ve Mahkemenin Savcılığa Suç duyurusu ! ”
  Mahkeme; " SUÇ var, ayrıntılı YARGILAMA yapılması gerektiğine " dair KARAR verdi ve Cumhuriyet Başsavcılığına da SUÇ DUYURUSU' nda bulundu.
  Özellikle Başkan Cahit Altunay , birilerine “MENFAAT ” mi sağlama çabasında ?

  Kanunlar işletilmiyor mu ?
  Onlarca somut delil, belge, bilgi, bulguları Adli ve İdari makamlara sunuyoruz, etkili bir işlem yapılmıyor!
  Yolsuzluk Belgeleri örtbas mı edilmek isteniyor , mağduriyetler de giderilmiyor.!
  Tüm bunlar, medyada haber konusu olup, çarşaf çarşaf yayınlanıyor,
  Yolsuzluklar himaye mi ediliyor.?
  İçişleri Bakanlığı aylardır Soruşturma İzni vermiyor, Mülkiye Başmüfettişi de görevlendirmiyor !
  Vatandaş, servet değerindeki arsalarının hile ve sahteciliklerle adeta gasp edilmesine
  SEYİRCİ KALIR MI?
  “YOLSUZLUK İDDİALARI AYYUKA ÇIKTI, YALANSA TEKZİP ET, DEĞİLSE AÇIKLA ...” diyerek 70 Milyon önünde adeta MEYDAN OKUYORUZ…
  Gaziosmanpaşa ve Sultangazi Belediye Başkanlıkları SUSKUN KALIYOR. !!!
  KAMU VİCDANI - her iki başkandan - MÜŞTEKİDİR !
  SUÇLAR tüm çıplaklığıyla ortada, iddialara konu olan SUÇLULAR kim bilir (!) nerede… !
  Yüce Türk Adaleti er-geç tecelli edecektir . Tüm bu iddialarımız somut delil, bilgi, belge ,bulgu ve emareler ile ispatlı olup, bizde oluşan kanı budur. Bizler, sadece gerçeğin ve Adaletin peşindeyiz !
  Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. 01.10.2012 Av.Ömer KİBAR
  İnsanlar iki çeşittir. Biri sokak ve pazar insanlarıdır ki, zora teslim olurlar; diğeri seçkinlerdir ki, başlarını cellada uzatırlar; ama asla teslim olmazlar. [Dr. Ali Şeriati]
  Not : Lütfen şayet içeriği bizim gibi onaylıyorsanız, bu metni tüm önemli sitelere ve ülkede düşüncesi ne olursa olsun NAMUSLU her insanın mailine ulaştırın.
  https://www.facebook.com/ahmet.kibar.144#!/media/set/?set=a.378992625465704.92405.100000649095011&type=3

  YanıtlaSil
 3. Hocam tesbitler her zamanki gibi çok doğru. Ancak sonuçlara katılamayacağım. Hep söyledim ya size sizin bu umut dolu halinize hayranım diye.Ama ben bu kadar umutlanamıyorum. Zira hastalık artık kronik bir hal aldı, kökleştikçe kökleşti. Polisin haline bir bakmak tek başına her şeyin farkına varmak için yeterli. Ama görebilene. Yetmişli yılların toplum polisinden daha beter hal aldı. Buna karşı koyacak bunları engelleyecek ordu da sistemetik olarak yok edildi. Ve bu sayede korku toplumu oluşturmakta başarı sağlandı. Bu durum artık sokaklara dökülmekle de başarı sağlanacak bir durum olmaktan çıkmak üzere. İş artık silahlı mücadele ile ancak başarılabilir duruma geldi. Ulusal kurtuluş ordusu gibi silahlı milisler kurmak suretiyle önce polisin bu haydutluğuna bir son verilebilmeli ki, ondan sonra bunların iktidarına son verilebilir. Halkın da sizin bahsettiğiniz gibi durumdan bıktığına katılmayı çok isterim ama malesef benim gözlemlerim bu yönde değil. Hala karşısında bu partiden başka oy verebileceği parti olmadığını savunuyorlar şu durumda ki, bu konuda bizlerde acze düşüyoruz. Olur mu bak şu parti daha iyi diyebileceğimiz bir parti maalesef öngöremiyoruz. Seçimlerin de artık usulen yapıldığını biliyorum. SEÇSİS denilen bu bilgisayar programıyla girilen seçimlerde kimin hangi partiye oy verdiği hiç önemli değil. Adam nerede ne kadar oya ihtiyacı varsa sistemden o kadar oyu kendine yazıp fazlasını diğer partilere bölebiliyor. Bu sistem terk edilmedikçe seçim sonuçları değişmeyecektir. Bunlarda kendilerine hizmet eden bu sistemden vazgeçmeyeceklerine göre bu şartlar altında çok da umutlanabilmek olası olmuyor doğrusu. Sevgiler saygılar.
  Adnan Yiğiter

  YanıtlaSil
 4. Ülkemizde , iktidarın ideolojik hırslarına kurban edilen iç sorunlar ; terör , adaletin sapması , yolsuzluklar , gelir dağılımı adaletsizliği , eğitimde bozulma... Dışta emperyalist ülkelerin uydusu olma , komşularla bozulan ilişkiler ; muhalefetin yetersizliği... Sayın Adil Haciömeroğlu dostumuz , tüm bu konularda aydınlatıcı bilgiler sunmakta bizlere. Teşekkürler Adil Hacıömerpğlu dost ; emeğinize sağlık!

  YanıtlaSil
 5. Uğur Cansu @geceu25

  Sayın Adil Hacıömeroğlu toplum kendisini ilgilendiren konularda duyarlı ola bilir ama diğer konularda duyarsız olduğunu düşünüyorum. Sorunları bir gözü kapalı takip etse de sosyal adalet ne yazık ki gelişmemiş.Toplumun vatandaşlarını koruyan , kucaklayan yapısı yok. Bu yapısını geliştirmek için çabalamalıyız. Toplumun sorunlara dayanamayıp isyan etmesi yeni bir faşist yapı doğurur. Bizim amacımızın isyan noktasına gelmeden, daha başlangıcında özgürlüklere ve sosyal adalete vurgu yapmamız olmalı. Sosyal adalet ve özgürlüklerden taviz verilmemeli, her zaman sorunlara daha duyarlı olunmalı.

  YanıtlaSil
 6. " EDEP YAHU ...! " diyerek görevlilere sesleniyoruz, belki duyarlar diye... ( Basına ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur . 11.10.2012 Av.Ömer KİBAR Gsm 0532 336 09 25 )
  SUÇ VAR SUÇLU YOK ..!
  ARSALARI KİM YÜRÜTTÜ ?
  Özellikle Başkan Cahit Altunay , birilerine “ MENFAAT ” mi sağlama çabasında ?
  İşte yeni bir Mahkeme Kararı ve Mahkemenin Savcılığa Suç duyurusu !
  Mahkeme; " SUÇ var, ayrıntılı YARGILAMA yapılması gerektiğine " dair KARAR verdi
  ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına da SUÇ DUYURUSU' nda bulundu.
  ARAZİ MAFYASI İŞ BAŞINDA !
  Belediye, Adliye, Tapu ve avukatın işbirliği TUZAKLARI

  iddialarımız her aşamasıyla 2.000 sayfayı aşan delilleriyle tek tek ispatlıdır.
  Tüm bunlar, medyada haber konusu olup, çarşaf çarşaf yayınlanıyor,
  Kanunlar işletilmiyor mu ? Yolsuzluklar himaye mi ediliyor.?
  Onlarca somut delil, belge, bilgi, bulguları Adli ve İdari makamlara sunuyoruz, etkili bir işlem yapılmıyor!
  Yolsuzluk Belgeleri örtbas mı edilmek isteniyor , mağduriyetler de giderilmiyor.!
  Tüm bunlar, medyada haber konusu olup, çarşaf çarşaf yayınlanıyor,
  İçişleri Bakanlığı aylardır Soruşturma İzni vermiyor, Mülkiye Başmüfettişi de görevlendirmiyor !
  Vatandaş, servet değerindeki arsalarının " hile ve sahteciliklerle " adeta gasp edilmesine SEYİRCİ KALIR MI?
  “YOLSUZLUK İDDİALARI AYYUKA ÇIKTI, YALANSA TEKZİP ET, DEĞİLSE AÇIKLA ...” diyerek,
  70 Milyon önünde adeta MEYDAN OKUYORUZ…
  Gaziosmanpaşa ve Sultangazi Belediye Başkanlıkları nedense (!) SUSKUN KALIYOR. !!!
  SUÇLAR tüm çıplaklığıyla ortada, iddialara konu olan SUÇLULAR kim bilir (!) nerede… !
  Siyasi hırs ve siyasi çıkarlar uğruna yapılan işlerin ceremesini, namuslu vatandaşlar mı çekmeli?
  " EDEP YAHU ...! " diyerek görevlilere sesleniyoruz,belki duyarlar diye...

  Bazı TRİLYONLUK ARSALARIN Tapu Sicillerindeki SAHTECİLİK, YOLSUZLUK iddialarının artık aşikar olduğunu,

  TAPUDAKİ SAHTECİLİK iddialarının MÜFETTİŞ marifetiyle incelendikten sonra,
  bunları ört-bas etmek için yine SAHTE belgeler üretildiğini,
  MIZRAK ARTIK ÇUVALA SIĞMIYOR misali Resmi Yazışmalara yansıdığını,
  ATEŞ TOPU gibi birbirlerine attıklarını ,
  Bazı görevlilerin ÜÇ MAYMUNU OYNAMAK çabasında olduğunu,
  YOLSUZLUK iddialarının ÇOK BÜYÜK BOYUTTA olduğunu,
  BİR Vatandaşın, organize SAHTECİLİKLERİ tek tek ortaya çıkartıp,
  Elindeki BİNLERCE sayfalık bilgi ve belgelerle ve MAHKEME KARARLARIYLA,
  HAK ve HUKUK ARADIĞINI, HESAP SORDUĞUNU ,
  ADLİ VE İDARİ MERCİLERDE ETKİN BİR İŞLEM YAPILMADIĞINI,
  ARSALARININ , SAHTECİLİKLERLE ADETA TALAN EDİLMEYE ÇALIŞILDIĞINI,
  ..........BİLİYOR MUSUNUZ ... ?
  2 sayfa belge örneği ektedir.Yüce Türk Adaleti ergeç tecelli edecektir . Tüm bu iddialarımız somut delil, bilgi, belge ,bulgu ve emareler ile ispatlı olup, bizde oluşan kanı budur.
  Bizler, sadece gerçeğin ve Adaletin peşindeyiz ! Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. 21.10.2012 Av.Ömer KİBAR
  Adaletsizliklerin en büyüğü adil olmayıp adil gibi görünmektir ! (Eflatun)

  Not : Lütfen şayet içeriği bizim gibi onaylıyorsanız, bu metni tüm önemli sitelere ve ülkede düşüncesi ne olursa olsun NAMUSLU her insanın mailine ulaştırın.


  Haber linki ; http://turkelleri.com/haber-6796-SUC-VAR-SUCLU-YOK---ARSALARI-KIM--YURUTTU-.html

  YanıtlaSil
 7. Bir iktidarın sandıkla gelme biçimi kadar iradeyi uygulama biçimi yani toplumsal bütünlüğü algılama biçimi çok çok önemlidir.Sistem ve ray değiştirme hesaplarıyla kurgulanan arayışlarda elbette TERÖR SORUNLARI,DIŞ POLİTİKA AÇMAZLARI,EKONOMİK SORUNLAR,YOLSUZLUKLAR,HUKUKSUZLUKLAR,ULUSAL DEĞERLERE SALDIRILAR,DİN SÖMÜRÜSÜ İLE EĞİTİM VE SAĞLIK SİSTEMİNDEKİ KARMAŞALAR halkın gündelik yaşamında şiddetle algılanmıştır.Yaşam tarzlarına yapılan müdahaleler de etkin olmuşsa eğer GEZİ PARKI PARADİGMASI ötesinde sorunsallıklar sokağa malolmuştur.Sonuç şu:GEZİ DİRENİŞCİ GENÇLERİ cesurca kendini ispatlamış ve parka yüzlerce yeni ağaç dikilmesi ve rekreasyona çiçeklerle kamuflaj başlamıştır amma annelerinin de zincir oluşturduğu bu eylemlerde iş aleminin %75 inin sahibi olan erkek egemenlerin yani babaların meydanda olmayışı ve örgütsüz tepkileri eğer meydana inmemişse alınacak daha çok yol var demektir.BİR ZAMANLAR KADININ ADI YOK DENİRDİ ŞİMDİ ERKEĞİN ADI BİLE YOK SANIRIM?YÖRÜK

  YanıtlaSil