30 Eylül 2015 Çarşamba

TÜRKLER, KİMLERE GÜVENMİYOR?


Uluslararası araştırma şirketi WIN/Gallup International, altmış ülkede “Kime güveniyoruz?” başlığı altında kamuoyu araştırması yapmış. Bu ülkeler arasında Türkiye de var. Türkiye ile ilgili olan araştırmayı, BAREM Araştırma yaptı. Yurttaşların yargıçlar, gazeteciler, politikacılar, işadamları, askerler, sağlık çalışanları, öğretmenler, polisler, bankacılar ve dini liderlere güven duyup duymadıkları soruldu.

Araştırma sonuçları ilginç…

Türk halkı, en çok öğretmenlere güvenmekte. Yıllardır, özellikle de AKP iktidarları döneminde çökertilmeye çalışılan öğretmenlik mesleği, her şeye karşın halkın güvendiği bir liman. Güvenenler yüzde seksen altı, güvenmeyenler ise yüzde on iki…

En çok güvenilen meslekler arasında ikinci sırada sağlık çalışanları var. Ne yazık ki AKP iktidarının perişan etmeye çalıştığı hizmet alanlardandır sağlık. Sağlık çalışanlarına güvenenlerin oranı yüzde seksen bir.

Güven araştırmasının üçüncü sırasında askerler bulunmakta. AKP iktidarı döneminde tüm iftiralara, yapılan kumpaslara karşın Türk halkının yüzde yetmiş dördü askerlere güvenmekte. Bu sonuç karşısında iktidarıyla muhalefetiyle bir kısım politikacıların yüzleri kızarır sanırım.

Araştırmanın dördüncü sırasında polisler yer almakta. Halkın yüzde altmışı emniyetçilere güvenmekte.

Yargıçlara güvenenlerin oranı yüzde kırk dört. AKP döneminde siyasallaşan yargı, halkın güvenini yitirmiş durumda. Adalete, hukuka inancı olmayan bir toplumun durumu içler acısıdır. Geleceğe güven azalmıştır.

Türkiye’de dini liderlere güven oranı ise yüzde kırk üç. Dini siyasete alet eden AKP yüzünden dini liderlere güven azaldı diyebiliriz. Dini liderlerin lüks ve şaşaalı yaşamı gözlerden kaçmamakta. Din kisvesi altında halkı soyanlar, bu güvensizliğin asıl nedeni. Muhafazakârlaşan bir toplumda dini liderlere güvensizliğin artması ilginç değil mi? Dini siyasete alet edenlerin en çok zarar verdiği şey, din olmakta.

Araştırmaya katılanların yüzde altmış ikisi bankacılara, yüzde altmış üçü gazetecilere, yüzde altmış beşi işadamlarına güvenmemekte. Bu üç meslek grubu, bu sonuçlardan ders çıkarmalı. Bankaların AKP döneminde kârlarını olağanüstü artırdıkları bilinmekte. Bu paralar, halkın cebinden çıkmakta. Halk yoksullaştıkça bankalar varsıllaştı.

Gazetecilerle işadamlarına gelince… Yandaşlık, bu iki mesleğe olan güveni sarsmış. Rüzgâra göre yön, mevsime göre renk değiştiren bu iki meslek grubu kendisine çeki düzen vermeli. Tabi ki içlerinde dürüst çalışanlar, meslek ilkelerine uygun davrananlar var. Ancak böyle kişiler azınlıkta ne yazık ki…

Gelelim listenin en sonunda yer alanlara… Yani en az  güvenilenlere…

Türk halkının en az güvendiği kişiler politikacılar. Güvenenlerin oranı yalnızca yüzde on yedi… Siyaset kurumu her şeyiyle çökmüş durumda. Yönetemeyen siyasete halk güvenmiyor. Koltuğundan başka bir şey düşünmeyen politikacının ipliği pazarda… Ulusun, yurttaşın çıkarlarını savunmayan siyasetçiye halk inanmıyor.

Bilmem, daha fazla yoruma gerek var mı? Herkes ektiğini biçmekte…

Not: Veriler, Milliyet gazetesi internet sitesinden alınmıştır.

                                   Adil Hacıömeroğlu

                                   30 Eylül 2015

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder