16 Kasım 2015 Pazartesi

İNSANLIĞIN BAŞ BELASI KAPİTALİZM


Dünyanın en varsıl adamı ve mucit Bill Gates, “Kapitalizm bizi iklim değişikliğinden kurtaramaz, çare sosyalist politikalarda. (31 Ekim 2015, ulusalkanal.com.tr)” diyerek insanlığın önemli bir sorununa parmak bastı. Parmak basmakla kalmadı, yol da gösterdi.
İklim değişikliğinin dünyayı, dolayısıyla da insanlığı yok etmekte olduğu her aklı başında kişinin düşünebileceği bir şey. Ancak bu sorunu yaratan açgözlü düzeni belirlemek çok önemli.
Küresel ısınma hızla sürmekte. Bunun asıl nedeni de karbon salınımı. Kısacası insanlar, dünyayı hızla kirletmekteler. Hava, su, toprak kirletilmekte. Bu da dünya üzerindeki canlı yaşamını tehdit etmekte.  
Peki, dünyamız neden hızla kirlenmekte. Özellikle sanayileşmiş büyük ülkeler (yani emperyalist ülkeler), paraya doymuyorlar. Aşırı kâr hırsı için daha çok üretmeyi, daha çok tüketmeyi teşvik ediyorlar. Doğal kaynakları dengesizce ve bilinçsizce tüketmekteler. Sanayi atıkları havayı, suyu, toprağı mahvetmekte. Bu işin başında da ABD var. Hiçbir uluslararası öneriye kulak asmamakta Amerika yönetimi. Bundan da anlaşılacağı üzere ABD emperyalizminin öncülüğündeki kapitalizm adım adım dünyamızın, dolayısıyla da insanlığın sonunu getirmekte. Tabi, dünya yok olunca kapitalizm de olmayacak, Bill Gates gibi büyük varsıllar da... Bu acı sonu gören Gates, dünyayı kötü gidişten kurtaracak politikanın sosyalizm olacağını vurgulamakta ki, bu düşüncesinde çok haklı.
Dünyanın en varsıl adamı Bill Gates, sosyalizmi insanlığın kurtuluşu olarak gösterir de Türkiye’nin en büyük holdinginin yöneticilerinden Ali Koç, ne düşünür acaba? Koç Holding yönetim kurulu üyesi Ali Koç, 15 Kasım 2015 günü Antalya’da yapılan B20 zirvesinde yaptığı açıklamada: “Eşitsizliği gidermek için kapitalizmin ortadan kalkması gerek. Gerçek sorun kapitalizmdir.” diyerek günümüzde dünyada yaşanan bütün sorunların nedeni olarak kapitalizmi görmekte.
Peki, Kapitalizmin karşısındaki seçenek ne? Sosyalizm....
Koç, küreselleşmenin insan tarafının olmadığını söylemekte. Küreselleşme nedir? Küreselleşme, vahşi kapitalizmin neoliberal politikalarla ulaştığı en acımasız noktadır. Sömürünün insanoğlunu öğütmekte olduğu vahşi bir değirmendir küreselleşme. Türkiye’nin en varsıl kişilerinden biri, önemli bir tespit yapmakta ve küreselleşmenin “insan tarafının olmadığını” söylemekte. Oysa Türkiye, bu “insan tarafı olmayan küreselleşme” politikalarıyla 1980’den beri yönetilmekte. Birtakım liberaller, dönek solcular ve kendini bilmez aydıncıklar tüm gerçekler ortadayken her gün küreselleşmeye övgüler dizmekteler.
Türkiye’nin büyük ve cesur aydını Yaşar Nuri Öztürk, 8 Ekim 2015 günü Aydınlık’ta “İnsanlık komünizmi yeniden sahneye çağıracaktır” başlıklı bir yazı yayımlamıştır.  Bu sözle Sayın Öztürk, önemli bir tespitte bulunmakta. Kapitalizmin eşitsizliğini, insanlığın sonsuza dek taşıyamayacağını belirtmekte. Bu nedenle de Marks’ın düşüncelerinin insanlığa yol göstererek kurtuluş reçetesi olacağını belirtmekte.
Bugün dünyanın her yerinde savaş varsa nedeni emperyalizmdir.
Milyonlarca insan evinden, yurdundan kopup mülteci olmuşsa nedeni doymak bilmeyen vahşi kapitalizmdir.
Günümüz dünyasında milyonlarca insan açlıkla karşı karşıyaysa bunun nedeni, küreselleşme denen neoliberalizmdir.
Dünyada yaşayan insanların büyük çoğunluğu mutsuzsa bunun nedeni, insan doğasına uymayan sömürü düzenidir.
Ormanlar yok olup hayvan türleri azalıyorsa bu durumu yaratan paraya doymayan acınası insani yoksulluktur.
Bugün insanlık adına yaşanan sorunların hepsinin çözümü, vahşi kapitalizmden kurtulmakla olanaklı olacak. Bu nedenle önümüzdeki yıllar, insanlığın sosyalizme yönelme yılları olacak. Çünkü her türlü kurtuluş buradadır.
                                               Adil Hacıömeroğlu
                                               16 Kasım 2015


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder