11 Aralık 2015 Cuma

ORTADOĞU’YU ATATÜRK KURTARIR


Irak’ta Şii din adamı İyad Cemaleddin, El Arabiya’da “Gündem” adlı programda ilginç açıklamalarda bulundu. Şii din adamı, öncelikle şeriat rejimine karşı olduğunu ve laiklikten yana olduğunu belirtti.
“Irak’ın yeniden birliğini sağlayabilmek için yasayı zorla uygulayabilecek bir Iraklı Atatürk lazım.” Diyerek ulus devletin ancak Atatürk gibi düşünerek oluşabileceğini vurgulamakta İyad Cemaleddin. Irak’ta ulus devletin yıkılması, yerini kan ve gözyaşına bıraktı. Etnik kökenlerine ve inançlarına göre parçalanan halk, kırıma uğramakta emperyalist kışkırtmalarla.
Şii din adamı, “Irak’ı bir arada tutmanın yolunun laiklik olduğunu” belirtmekte. Laikliğin ulus devletin oluşmasındaki öneminin altını çizmekte bu sözlerle. Bu konuda da Atatürk’ün örnek alınması gerektiğini söylemekte.
Atatürk, yalnızca Türkiye’nin değil, tüm İslam coğrafyasını aydınlatacak bir çağdaşlaşma ışığıdır. Türkiye kurulurken yurttaşların farklılıkları üzerinde değil, yurttaşların ortaklıkları üzerinde kuruldu. Farklı etnik kökenden ve değişik inançlardan gelen Türkiye halkının ortak noktalarından ulus devlet paydası oluşturuldu. Bu üst kimlik, tüm halkı kucakladı.
Emperyalizm, alt kimlikleri kışkırtıcı bir biçimde ortaya çıkararak ulus devletleri parçalamakta. Bunu da küreselcilik adına yapmakta. İşte, ulusalcılığın ortaya çıkışı da emperyalizmin küreselciliğine karşıdır. Parçalanan, kırıma uğrayan uluslar; ulusal birliklerini savunmak için ulus devletlerini yeniden Atatürk ışığında oluşturmak peşindeler. Bunun da sihirli anahtarı laikliktir.
Arap dünyasında, BAAS’çılığın ortaya çıkmasıyla Atatürk’e yöneliş başlamıştı. Ne yazık ki o dönemde Türkiye’de ABD bağımlısı Menderes iktidardaydı. Atatürk’ün ülkesi, kurucu liderine karşı olan bir yönelişi Atlantik’in çıkarlarına feda etti.
Bugün mü?
Günümüzde de durum farklı değil 1950’li yıllardan. Atlantik rüzgârına kapılan hem iktidar hem de muhalefet, Arap dünyasının Atatürk’ü keşfetme eğiliminin önünde set oluşturmakta.
Şii din adamının Atatürk’ün laiklik ilkesiyle ulus oluşturma ilkesini benimsemesi çok güzel ve anlamlı. Birazcık kafası çalışan ve içinde azıcık ulus sevgisi olan kişi, Atatürk’ün İslam dünyası için ne kadar önemli bir lider olduğunu kolayca anlar. Dinci değil, dindar olanlar ise laikliğin aslında İslam’ı din tacirlerinden koruduğunu bilerek çağdaşlaşma yolunda Atatürk’ün peşi sıra gider.
Not: Konuyla ilgili daha önce yazdığım MISIR, ATATÜRK’Ü ARIYOR http://adiladalet.blogspot.com.tr/2013/07/misir-ataturku-ariyor.html yazsını da okumakta yarar görmekteyim.
                                               Adil Hacıömeroğlu

                                               10 Aralık 2015

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder