18 Ağustos 2012 Cumartesi

ULUSALCILIK FAŞİSTLİK MİDİR?              Son yıllarda ulusalcı olmayı faşistlik, ırkçılık olarak göstermek isteyen çevreler var. Bu düşüncenin asıl kaynağı küresel emperyalistler. Amaçları da emperyalizme karşı başkaldıran ulusal direnişleri kırmak. Ulusalcılığı ırkçılık olarak algılatmak isteyen küresel emperyalistler, etnik kökenlere ve inançlara dayalı siyaset yapmayı desteklemekteler. Bunu da demokrasi ve özgürlükmüş gibi topluma sunmaktalar.
            
               CHP Tunceli milletvekili Aygün, PKK’dan şikâyetçi olduktan sonra savcılık çıkışında “CHP’nin nasıl bir yolda yürüyeceğini, ulusalcı, kafatasçı kişilerle, onların yaptığı eleştirilerle bir yol yürünmeyeceği görülmüş oldu.” diyerek ulusalcılığı, kafatasçılık olarak göstermekte. Bugünkü (18 Ağustos 2012) Cumhuriyet gazetesinde Hikmet Çetinkaya da “Faşist Kafalar” başlıklı yazısında ulusalcı olmanın faşistlik, ırkçılık olduğunu söylemekte. Çetinkaya, CHP’deki ulusalcıların partiden ayrılmasını istemekte.
            
           Ulusalcılık, devrimci olmanın ana ilkelerinden biridir. Çağımızda antiemperyalist olmanın adı, ulusalcılıktır. Yani, emperyalizme, küresel sömürüye karşı halkının çıkarlarını savunmanın adı, ulusalcılıktır. Ulusalcı olmak sömürgeci, işgalci batılı emperyalistlere karşı Kurtuluş Savaşı yapmaktır. 9 Eylül’de işgalcileri İzmir’den denize dökmektir. Ulusalcılık ekonomide, siyasette, kültürde, eğitimde, yargıda, askerlikte dışa bağımlılığı yok etmek, birkaç dolar için küresel kan emicilere avuç açmamak; halkını vereme, sıtmaya, frengiye, koleraya teslim etmemektir. Ulusalcılık; kendi topraklarında fabrikalarının özgürce üretim yapması, çiftçinin karasabana tutsaklığının yok edilmesi, çocuklarının Ortaçağ hurafelerinden kurtarılarak çağdaş eğitime kavuşturulmasıdır. İnsanları etnik kökenlerine, dinsel inançlarına, aile bağlarına, aşiret gücüne, unvanlarına bakmadan özgür yurttaşlar olarak bir ulus kimliği altında birleştirip bağımsızlaştırmaktır ulusalcılık. Ulusalcı düşünce, etnik ayrımcılığı kaşıyarak ırkçılık, inanç farklılıklarını kışkırtarak din sömürücülüğü yapmaz. İnsana, insan kimliğiyle bakan, alt kimlikleri kişinin onuru sayan, bölmeyip birleştiren, kavgayı değil, barışı gerçekleştiren bir düşüncedir ulusalcılık. ULUSALCILIK, TÜRKİYE’Yİ ANKARA’DAN YÖNETMEKTİR.
            
              Peki, ırkçılık, faşistlik nedir? Irkçılık; ırka, etnik kimliğe dayalı siyasetin adıdır. Toplumu alt kimliklere bölme işidir. Halkı inançlarına göre ayrıştırmaktır. Faşistlik, emperyalizmin güdümüne girerek ulusal çıkarları savunmamaktır. Tarikat, cemaat, ırka dayalı örgütleri demokrasi ve özgürlük yutturmacası altında desteklemektir. Irkçılık, sınıf mücadelesinden vazgeçerek küresel alt kimlik siyasetine teslim olmaktır. FAŞİSTLİK, TÜRKİYE’Yİ ANKARA’DAN DEĞİL, KÜRESEL MERKEZLERDEN YÖNETMENİN ADIDIR.
            
         Şimdi gelelim CHP’ye… CHP, sosyal demokrat değil, Kemalist bir partidir. Seçmenlerinin büyük bir çoğunluğu CHP’nin ulusalcı Kemalist kimliğine oy vermektedir. Bu nedenle de dünyada birçok siyasal kuruluşa nasip olmayacak bir onura sahiptir. Antiemperyalist olma onuruna… İşgal altındaki Türkiye’yi kurtarmak için kurulan bir siyasal kurumun adıdır CHP. Bunu, ancak yüreği yurtseverlik duygusuyla dolu, kafası emperyalizme karşı savaşma düşüncesiyle bezenmiş yurttaşlar anlar. CHP’yi devrimci yapan, antiemperyalist duruşunu feodalizm karşıtlığıyla desteklemesidir. Şimdi kalkıp yüz yıl öncesinin feodal artıklarını özgürlük savaşçısıymış gibi topluma sunup bunun adına da ilericilik diyorlar. İlericilik; feodalizme, emperyalizme karşı çıkmaktır.
            
           CHP’nin altı okundan biri, milliyetçiliktir. CHP’nin amblemini değiştirmeyi düşünüyor mu yeni yönetim acaba?
            
          “Irk ve mezhep ayrımcılığını körüklemek mi? Sermaye-emek çelişkisini göz ardı etmek mi? Salt laikliği savunup demokratik hak ve özgürlükleri savunmamak mı?” diyor yazısında Çetinkaya. Irk ve mezhep ayrımcılığını körükleyerek siyaset yapma alışkanlığı 12 Eylül’den sonra moda oldu ülkemizde. İnsanların adlarının önüne; alt kimliklerini, mezheplerini hatta mensup oldukları tarikatları getirerek siyaset yapma alışkanlığı Evrenci, Özalcı, küreselci demokrasinin(?) kazanımları olarak görüldü. Emeğin, emekçinin özgürlüğü, birleştiriciliği; yerini etnik ve mezhep kimliklerinin bölücülüğüne bıraktı. Bugün emek mücadelesini engelleyen etnik kimlik ve mezhep kavgasıdır.
 Laiklik, ülkemizin olmazsa olmazıdır Sayın Çetinkaya. Ulusumuzu bir arada tutan birleştiriciliğin adıdır laiklik. Küresel iklime uyarak, cemaat ve tarikat etkisinde kalarak laikliği savunmayı küçümsemek yakışık alır mı?
CHP, Cumhuriyetimizle yaşıt, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bir parti. Bunu ne Kılıçdaroğlu yadsıyor ne de Hüseyin Aygün... Ancak ne 1930’lu yıllardayız, ne 50’li ne 70’li ne de 90’lı yıllarda... Yıl 2012...” diyerek yazısını sürdürmüş Çetinkaya. CHP’nin, Atatürk’ün partisi olduğunu kabul ediyorsak onun kuruluş felsefesini de tarihsel duruşunu ve görevlerini de reddetmeyeceğiz. Yıllar akıp gitti CHP kurulalı, ancak bir şey hiç değişmedi. Dün olduğu gibi bugün de emperyalistler, ezilen ulusları vicdansızca sömürmekteler. Dün olduğu gibi bugün de yaşadığımız coğrafya da insanları etnik kökenlerine ve inançlarına göre bölüp düşmanlaştırıyorlar. Yine dün olduğu gibi bugün de emek en yüce değer değil, acımasız bir sömürü çarkı işlemekte. Hem de etnik köken, mezhep ayrımı yapmadan sömürülmekte halkımız.  Günümüzde dünden daha çok ulusalcı duruşa gereksinmemiz var. Emperyalizmin Ortadoğu’yu kan gölüne döndürmekte olduğu günümüzde Atatürkçü olmanın koşulu olan ulusalcılık umarımız olmalı. Atatürksüz bir antiemperyalist savaşımı düşünülemez içinde yaşadığımız coğrafyada. Onun içindir ki yeni sömürgeciler Atatürk’ü silmek istemekteler. Biz Atatürk’ü yaşatacak mıyız, yoksa bu silme hareketine piyon mu olacağız?
Emperyalizmin kafalarımızı tutsaklaştırdığı günümüzde ne yapacağız? Ulusalcı olup dil, din, renk, cinsiyet ayrımı yapmadan ulusalcı mı olacağız; yoksa alt kimliklere dayalı faşist siyasetlere teslim olup emperyalist bölücülüğe teslim mi olacağız?
                                           Adil Hacıömeroğlu
                                            18 Ağustos 20129 yorum:

 1. Harikasın üstadım sanki beynimizi okuyorsun..Tüm satırlarınız altına imzamızı atacak kadar doğru tespitler..Keyifle ve içinden ders alarak okuduğumuz harika bir yazınız daha işte..Teşekkürler..

  YanıtlaSil
 2. yazı harika hele de şu satırlarla aynı düşüncede olmamam mümkün diil.."Laiklik, ülkemizin olmazsa olmazıdır Sayın Çetinkaya. Ulusumuzu bir arada tutan birleştiriciliğin adıdır laiklik. Küresel iklime uyarak, cemaat ve tarikat etkisinde kalarak laikliği savunmayı küçümsemek yakışık alır mı?" ulusalcılığın 'kafatasçılıkla' hiç bir alakası yok tabi... bu yanılgı her tarafta istediği gibi at koşturma peşinde olan küresel emperyalizmin zihinlerde yarattığı bir yanılgı.. ama ben yine de çağdaş laik bir düzen altında tüm etnisiteleri bir arada eşit yurttaş kimliğiyle yaşaması taraftarıyım oldum olası..ne mutlu türküm demek istemeyen de demez.. zorlama olmamalı.. türkiyeli bence yeterli.. hatta mesla amerika birleşik devletleri ülkesine kıta ismi alarak çözmüş bu meseleyi.. tabi dil konusunda çok tartışılmış o başka.. o daha da hassas bir mesele..

  YanıtlaSil
 3. Bravo , yüreğinize sağlık ..Yıldız Çil

  YanıtlaSil
 4. Hikmet Çetinkaya'nın yazısını okudum.Kendi kendime"Bu Hikmet , ne Hikmet oldu"dedim.Oral Çalışar böyle yapıyordu.Gerçi Cumhuriyet'te bunlardan çoğaldı.Birkaç gün önce Mustafa Sönmez de aynı martavallardan bahsediyordu.Ben Cumhriyet'in durumunu YCHP'YE benzetiyorum.Yıllarca uğruna uğraşılar verdiğimiz partinin bu duruma gelmesinden adeta ürperiyorum.Beyler!Bize göre milliyetçilik"Misaki milli sınırlar içinde her kim olursa eşit ve kardeştir.Hiçbir irksal düşünceyi içermez.Yasalar önünde tam ve eşitlik vardır"Düşüncesini içerir.Biz ,emperyalizm ile mücadele etmiş ve başarmış neslin çocuklarıyız.Bizi bizim olmadığımız gibi anlatmaya çalışanlar sapıklık içindedir.Bizi ancak kendimiz anlatabiliriz.Küresel işbirlikçilerin anlatımları bizi ilgilendirmez.Siz ne demek istiyorsunuz diye soranlara ,böyle cevap veririz.Saygı dileklerimle.

  YanıtlaSil
 5. Adil arkadaş eline yüreğine sağlık.Sizi hiç görmesemde,tanımasamda yürekten yüreğe giden bilgi akışından ötürü arkadaş diye seslendim.
  Yazınız belli bir bilgi birikiminin vede yüksek bir yurtseverlik ülküsünün ürünü.
  Emperyalizm kasıtlı olarak yurtseverliği faşizmle özdeş göstermeye çalışır.Oysa biliriz ki faşizm kapitalizmin bir başka yönetim şeklidir ve kapitalizm çağında ortaya çıkmıştır.Oysa yurtseverlik kapitalizm önceside var olan bir siyasal duruştur.Elbette günümüzdeki siyasal duruşuda anti-emperyalisttir.Yeni kuşaklar unuttular bizim bağımsızlık savaşımızı,yada Vietnam halkının ULUSAL DEMOKRATİK CEPHESİ ni.Vietnam Ulusal Demokratik Cephe yi örgütleyen Vietnam Komünist Partisiydi.Yazınızda bahsettiğiniz,ulusalcılara,kafatasçı faşist diyen Çetinkaya veya onun gibi düşünen beyefendiler,Vietnam Komünist Partisini de aynı kefeye koyuyorlar ama onların çapı o işe yetmez.Vietnam Komünist partisi ve onun örgütlediği UDC Amerikan emperyalizmine nasıl darbe indirdiğine yaşı ve beyni yeten herkes tanık.Tarih tanık.
  Yurtseverlere kafatasçı,faşist diyenler emperyalizmin sofrasındaki kırıntılarla beslenenlerdir.Kemalizm vede CHP ilgili söylediklerinizin tümüne katılıyorum.Zaten sosyolojik konulara bilimsel bakabilenler dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar aynı gözle bakabiliyorlar.Bizimde kabemiz bilimdir.Sevgilerimle.

  YanıtlaSil
 6. Ulusalcılık, kendi ulusu için istediklerini tüm uluslar için isterse ve merkezine kapitalist üretim ilişkileri ve üst aşaması emperyalizme karşı mücadeleyi koyarsa devrimcidir. Ancak emperyalist güçlere karşı sömürüye karşı çıkarken kendi kapitalist üretim ilişkilerini geliştirmeyi ve ileri aşamada emperyalistleşmeyi hedeflerse ve kendi ulusu haricindeki diğer ulusların haklarını gaspetmeyi hoşgörürse faşisttir. Yani, amerikan işbirlikçisi, sünnici bir islamcılığa karşı çıkarken yine amerikancı olan işbirlikçi bir laikliği savunmak ulusalcılığın faşistlik tarafına tekabül eder. Sonuç olarak; ulusalcılık, antikapitalist, antiemperyalist olup sosyalist normlarla hareket ettiği sürece ilericidir. Yoksa faşisttir. Bu noktada 'bütün ulusalcılar faşist değildir yada faşisttir' gibi bir tespit yanlıştır. Sonuçta ulusalcılık tek başına bir ideoloji değildir. Faşist olup olmadığını merkezindeki ideoloji belirler. Düz mantıkla bakarsak 12 Eylül faşist darbesini yapan cuntacılara ulusalcı oldukları için ilerici deriz. Ancak, 12 Eylül faşist darbecilerin işbirlikçiliği ve amerikancılığı tescillidir. Bu bağlamda Faşist olmayan ulusalcıları tanımlamak için kullanılacak doğru kavram milli kurtuluşçuluktur

  YanıtlaSil
 7. Ulusalcılar,vatanını ve bayrağını seven kişilerdir.Bunlar kendi çıkarları için vatanlarını satmazlar.Partilerini de satmazlar.Ulus demek vatan demek bu vatanı sevmeyenlere söyleyecek söz bulmakta sıkıntı çekiyorum.Bir ABD 'li de,İngilz'de Almanda kendi ülkelerinin ulusalcılarıdır.

  YanıtlaSil
 8. yanı ulusalcılık ,kapıtalızmın cıkarlarını savunmuyor mu.?ulusalcılık denılen sey,sadece devletten beslenen ,devletı soyan bır avuc devletcı burjuvaya hızmet eder.bunun ıcın de dıktatorluk kurması gerekır.hepsı budur.gerısı de hıkayedır.

  YanıtlaSil
 9. Yabancıların işbirlikçiliği ve mandacı tipi süpergüç yanlılığı ve salt kapitalizmin afetiyle nemalanan sistemler ULUSAL yada MİLLİ KURTULUŞCU olamazlar.ULUSALCI ve ULUSALCI KURTULUŞCULUĞUN temelinde illa SOSYALİZM olacak diye bir kural yoktur.HALKÇILIĞIN sosyo ekonomik düzen yapılmadığı ilintili sistemlerde ya KAPİTALİST YADA KOMÜNİST patentli reçeteler kurtuluş diye sunuluyor.ULUSALCILARIN BİRAVUÇ BURJUVAYA HİZMET EDER VE DEVLETTEN BESLENEN STATÜKOCU DİKTATÖRLER OLDUĞUNU SAVLAYIP HAVLAYANLAR NEYİN KÖPEKLİĞİNİ YAPTIKLARINI DA KANITLARLAR.KENDİSİ OLMAYAN HİÇBİR HAREKETTE MİLLİCİLİK BİREYSEL DEYİL KİTLESELDİR.DEVLETLER ORTAK DİLLERİYLE YAŞARLAR.YURTTAŞLARI YADA TEBALARI O DİLLE ANLAŞIR VE BAĞDAŞIR.ALT KÜLTÜR VE DİLLERİN ÖNCÜL OLMASI ORADA AÇILIM SAÇILIM REZALETLERİYLE DEMOKRTİK ÖZERKLİK DEYİL BAŞIBOZUK ZULÜM YARATIR.AMERİKANIN YARISI ZENCİDİR AFRİKA DİLLERİ DEĞİL İNGİLİZCEYİ ÖĞRETİR VE UYGULATIR HATTA DAYATIR.RUSYA FEDERASYONUNUN YARISI TÜRK KÖKENLİ VE MÜSLÜMAN AMMA ORADAKİ DEVLET VE ERKİ RUSÇAYI DAYATIRKEN HAKLI DA TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE 38 ETNİSİTE VARSA Kİ VARDIR ÇÜNKİ İMPARATORLUK TOPLAMASIDIR AMMA DEVLET DİLİ TÜRKÇEDİR NİYE EĞİTİM DİLİ KÜRTÇE OLSUN Kİ?TÜRKÇEYİ BİLMEYEN YURTTAŞ VARSA ONA ÖĞRETMEYEN DEVLET POLİTİKASI VE ALMAYAN VATANDAŞIN YURTTAŞLIK HAKLARI SORGULANMALIDIR.İŞTE ULUSALCILIK VAROLMA MESELESİDİR.FAŞİTLİK FİLAN DEĞİL.ATATÜRKÇÜLÜK APAYRI BİRŞEYMİDİR Kİ:IRKÇILIĞA VARMAYAN YANİ FAŞİT OLMAYAN ULUSALCILIK,KOMÜNİST RUHLU OLMAYAN DEVLETÇİLİK,İBADETHANEYE DİNSİZ GİRMİYECEK ,YOBAZ OLMAYACAK ŞEKİLDE DİNDAR ,HALKI ADAM YERİNE KOYACAK SOSYO EKONOMİK GÜÇ SAHİBİ YAPACAK ÇALIŞANLARIN İKTİDARI YAPAN HALKÇILIKTIR.ÖNCELİKLE AYAKLARI ÜZERİNDE DURMASINI BECEREBİLENLERİN YÜRÜMEYE MECALİ VARDİR YOKSA PÜF DENİNCE YIKILIRSINIZ.YÖRÜK MEHMET SEZER.

  YanıtlaSil